קידום תרבות הבירה והקולינריה הביתית הוא חלק בלתי נפרד מפעילותנו.
אנו מאמינים שהקניית ידע ומתן אינפורמציה נכונה ומדוייקת תפתח חלון לעולמות מרתקים אלה ותנפץ חלק מהדעות הקדומות הקשורות בהם.
כחלק ממחויבותנו למקצויות אנחנו כותבים מאמרים וכתבות בנושאים שונים הקשורים לבירה ולקולינריה ביתית, גם ברמה המקצועית וגם ברמה החוויתית.